பொய் (உண்மை...! இலவசமாக (லேப்டாப்) மடிகணினி?)

Thursday, 28 May, 2009


சகபதிவர் ஜிம்ஷான் பதிவிற்க்கு எதிர் பதிவு அல்ல.

நன்றி வணக்கம்

1 comments:

வா(வ)ரம் 28 May 2009 at 7:28 PM  

”புது இணைய இதழ் “
இது ஒரு திரட்டி அல்ல.

தங்கள் படைப்புகளை இங்கு இணத்து
நண்பர்களைப் பெருக்கிக் கொள்ளுங்கள்.

http://tamilervaram.blogspot.com/

Related Posts with Thumbnails

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP