அயல் நாட்டு அகதிகள்

Friday, 8 May, 2009

நன்பர் வா. அருள் குமார் யார் என்று அறிய முடியவில்லை
ஆனால் உணர முடிந்தது நாங்களும்
மற்றும் ஒரு அருள் குமார் தான்

”இழப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை என்பதாலா
இல்லை இழப்பிலும் சுகம் கண்டுகொண்டதாலா”

எவ்வளவு நிஜம் ”இழப்பில் சுகம்” அனுபவித்தால்
மட்டுமே உணரகூடிய சுகம்.


3 comments:

குப்பன்_யாஹூ 9 May 2009 at 11:37 AM  

nice poem, atleast next generation Tamilnadu people should not go to Gulf, singapore and foreign countries and not to suffer

என் பக்கம் 9 May 2009 at 12:30 PM  

அனைவரின் விருப்பமும் அதுதான்

விஷ்ணு. 10 May 2009 at 10:57 AM  

நல்ல கவிதை...

Related Posts with Thumbnails

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP